Deelnemen

Mansokonko,Trainingscenter voor jeugd

Naam van het project: Capaciteitsopbouw voor jongeren Project regio Lower River, Jarra West District, Mansokonko

Projectimplementatieperiode: 14 maanden Totale projectkosten D200.000,00
Aantal begunstigden en hun beschrijving: Man: 49 Vrouw: 40 Totaal 119
Begunstigden zijn voornamelijk jongeren. Begunstigde bijdrage 10% van de totale kosten

Naam aanvrager Organisatie: Freedom From Hunger Campaign (FFHC) Financiering vereist: D200,000.00
Contactpersoon Naam en Details Alpha P. Khan
directeur
Tel .: (+ 220) 6531394 Adres van de begunstigde Lower River Region, Jarra West District, Mansakonko

Projectbeschrijving: LRR door training en financiering van ondernemerschap.
Projectdoel: het terugdringen van illegale migratie voor sociaaleconomische empowerment in de regio van de lower River
Projectresultaten: meer bewustzijn over migratieproblemen
Meer werkgelegenheid voor jongeren
Projectduurzaamheid Oprichting van een Revolving Fund en Credit Unions
Fondsenwerving, lidmaatschapsbijdrage

Name of Project:

Skills Capacity Building for Youths

Location of Project

Lower River Region, Jarra West District, Mansokonko

Project Implementation Period:

14 Months

Total Project Cost

D200,000.00

Number of beneficiaries and their description:

Male:49 Female :40 Total 119

Beneficiaries are mainly youths

Beneficiary Contribution

10% of total cost

Name of Applicant Organization:

Freedom From hunger Campaign(FFHC)

Funding requested from donors:

D200,000.00

Contact person Name and Details

Alpha P. Khan

Director

Tel:(+220)6531394

Address of the beneficiary organization

Lower River Region, Jarra West District, Mansakonko

Project Description:

The project basically intends to contribute towards managing illegal migration among youths in LRR through entrepreneurship training and financing.

Project Goal:

Curbing illegal migration for socio-economic empowerment of youths in Lower River Region

Project Outcomes:

Increased awareness on migration issues

Increased employment for youths

Project Sustainability

Establishment of a revolving fund and credit unions

Fundraising, membership contribution

 

Editie Startnummer Veilingopbrengst Cash donatie    
6 oktober 2018 2141 € 0,00 € 0,00
6 oktober 2018 2142 € 482,00 € 0,00
6 oktober 2018 € 0,00 € 0,00
Totaal   € 482,00 € 0,00  

€ 482,00

Terug
^