Deelnemen

Aljamdu. Aanleg vrouwentuin

Aljamdu is gelegen in het Upper Niumi district op de Nortbank in Gambia.
Om de gezondheid te bevorderen en de gezinnen in het dorp Aljamdu meer kans te geven op een extra inkomen is er een project opgezet om gezamenlijk groente te verbouwen.
Omdat dit grotendeels het werk is van de vrouwen, wordt dit project de “vrouwentuin” genoemd.
Het voordeel om dit gezamenlijk te doen is erg groot.
Bij een vrouwentuin kunnen zaken geregeld worden die voor één persoon of één familie gewoon te duur zijn.
Hierbij moet vooral gedacht worden aan goede afrastering, goede watervoorziening en aanschaf van zaad en gereedschap. In de toekomst kan ook gedacht worden aan gezamenlijk transport.
Daarnaast zal er begeleiding en voorlichting plaatsvinden.
De bedoeling is dat de stichting Aljamdu de basis legt voor dit project.
Wanneer de tuin gaat produceren zullen de vrouwen de verdere kosten –zoals de huur - uiteindelijk zelf moeten dragen. 
Er zijn al de nodige voorbereidingen getroffen en zijn er al investeringen gedaan.
Zo heeft men een bewakershuis gebouwd en de put is geboord.

Er is een geweldig vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van de tuin. Dank zij de steun van de Challenge teams X (1505-1513-1514 en 1523) in oktober 2013 konden de zonnepanelen worden geplaatst en stroomt het water uit de tappunten. De gehele bevolking van Aljamdu is uitermate enthousiast. Toen het eerste water uit de bron stroomde stond iedereen te dansen en te springen. Met voortvarendheid hebben de mannen sleuven gegraven in de zware grond. De inzet is fantastisch. Ondanks de lange tijd die de ontwikkeling van de tuin tot nu toe in beslag heeft genomen is men er blijkbaar in blijven geloven. De volgende investering is de omheining van de tuin. Zonder de omheining kan de tuin nog niet inwerking treden. We proberen dat zo snel mogelijk te realiseren, zodat de economische ontwikkeling van Aljamdu een grote impuls krijgt. 
De omheining van gaas kost ongeveer 15 € per meter. De totale lengte van de omheining is 1400 meter. 
Gezien de tegenvallende regens, waardoor er acuut honger dreigt, is de noodzaak om de tuin z.s.m. in productie te krijgen letterlijk van levensbelang. In dit kader hebben de bewoners van Aljamdu in een extra dorpsvergadering nogmaals gevraagd om de tuin z.s.m. af te maken. De zaaibedden moeten nu eigenlijk al uitgeplant worden, maar dat is echter onmogelijk zolang de tweede fase van de omheining nog niet is afgerond. Door twee acties ( team Bresla en familie van Engelen) kwam er financiële ruimte om de tweede fase op te starten. Met de oktober 2015 Challenge kwam er een nieuwe financiele steun van team X 2 (1705). De omheining kan afgewerkt worden en kan er gestart worden met de verdere invulling van het project. De watervoorziening op het 6 hectare grote perceel moet uitgebreid worden met waterreservoirs, leidingen voor verdere distributie en tappunten. Hiervoor is een begroting gemaakt van 8739 Euro.

Als u dit project steunt kunnen de vrouwen alvast aan de slag !
Aljamdu Foundation
Chairman and local representative: Sheriff Jamanka, sjamanka@yahoo.com, 02207089650 
Musa Drammeh secretary of Aljamdu Foundation: musadrammeh23@yahoo.com

 

 

Editie Startnummer Veilingopbrengst Cash donatie    
oktober 2013 1525 € 0,00 € 0,00
3 oktober 2015 1704 € 1200,00 € 0,00
3 oktober 2015 1705 € 3604,00 € 0,00
Totaal   € 4804,00 € 0,00  

€ 4804,00

Terug
^