Deelnemen

Bakoteh. Crisisopvang (Shelter) voor dakloze kinderen

Het ministerie van Social Welfare in The Gambia heeft een tweetal opvanghuizen voor dakloze kinderen.
In Basse in het uiterste oosten van Gambia en in Bakoteh. Hier worden de zwerfkinderen en andere dakloze kinderen tot 15 jaar eerst opgevangen alvorens ze geplaatst kunnen worden in een van de weinige kindertehuizen in Gambia. De kinderen verblijven hier maximaal 6 maanden, in afwachting van plaatsing in een instituut zoals SOS Kinderdorpen of in aanmerking komen voor adoptie.
Een plaats heeft ook te maken met de financiële haalbaarheid om een kind op te nemen.
De Shelter is ook een basis voor de "Child Hotline" (199) die gecreëerd is voor kinderen die acute nood verkeren.
Ook worden hier wel dakloze bejaarden ondergebracht die nergens anders terecht kunnen.
Het budget van de overheid bedraagt 1.4 miljoen Dalasis en is slechts toereikend om 3500 kinderen, vrouwen en volwassenen in moeilijke omstandigheden hulp te verlenen.

Als gevolg van de stijging van de prijzen en het feit dat onze prognose voor de dienstverlening is gericht op de ondersteuning en dienstverlening tot 4000 begunstigden zullen we een budget daling van D500.000 moeten voorzien van de diensten zoals vermeld in het werkplan dat nu is afgerond.

De overheid beschikt niet over voldoende middelen om de crisis opvang te betalen. Daarom vraagt men financiële hulp om deze huizen te steunen.

Kontaktpersoon:
Fanta Bai Secka, Ministry of Social Welfare The Gambia
E-Mail: baisecka247@gmail.com
Tel: +220 9919197

Editie Startnummer Veilingopbrengst Cash donatie    
3 oktober 2015 1703 € 2906,00 € 0,00
5 maart 2016 1801 € 1488,00 € 0,00
Totaal   € 4394,00 € 0,00  

€ 4394,00

Terug
^