Deelnemen

Bakoteh. SOS Kinderdorpen

Door de toenemende armoede en de afbrokkeling van de traditionele familiestructuren, belanden heel wat kinderen in Gambia op straat en proberen er te overleven. Deze toestand zette SOS Kinderdorpen al in 1980 ertoe aan om haar werking in het land op te starten. In 1981 werd het eerste SOS Kinderdorp opgetrokken in Bakoteh, op ongeveer 18 km van de hoofdstad Banjul. Tegelijkertijd werd een SOS Kleuterschool en een SOS Lagere school gebouwd.

Tijdens de daaropvolgende jaren, kwamen nog verscheidene bijkomende faciliteiten tot stand in de nabije omgeving van het SOS Kinderdorp. Zij richten de aandacht op jeugdwerking en de ondersteuning van jongeren op hun weg naar zelfstandigheid, op onderwijs en medische zorgen. Zo kwam er ondermeer een SOS Beroepsopleidingscentrum in Bakoteh, waar een technische vorming van 3 jaar wordt aangeboden. Wegens de beperkte schoolinfrastructuur in Noordwest Afrika, komen de leerlingen zelfs uit de SOS Kinderdorpen van Liberia en Sierra Leone. Ook Gambiaanse jongeren van buiten het kinderdorp kunnen deze opleiding volgen. Wegens het gebrek aan goede medische infrastructuren in Gambia, heeft SOS Kinderdorpen een "SOS Mother and Child Clinic" opgericht voor medische zorgen en raadpleging, in het bijzonder voor zwangere vrouwen en moeders met jonge kinderen. In 1998/99 kwam een SOS vormingscentrum tot stand, een regionale en interne opleidingsfaciliteit voor toekomstige SOS moeders en SOS medewerkers.

In juni 1994 werd de straat waar al de SOS faciliteiten zich bevinden, herdoopt tot "Hermann Gmeiner Drive High Way", als een officiële erkenning van het werk van SOS. Net als in het gehele Noordwesten van Afrika, is de politieke en economische situatie van Gambia gedurende vele jaren vaak woelig geweest. Telkens opnieuw steunde SOS Kinderdorpen de omwonende bevolking tijdens noodsituaties, door bijvoorbeeld huizen te bouwen voor verarmde families. Eind 1998 ving het SOS Kinderdorp Bakoteh kinderen op van de SOS Kinderdorpen van Guinee-Bissau, die door de oorlog uit hun land moesten vluchten. Na negen maanden van samenleven in zeer krappe ruimtes, konden de SOS families van Guinee-Bissau weer naar hun thuisland. In 2004 droegen SOS Kinderdorpen Gambia bij tot de oprichting van 2 gemeenschapscentra en de bouw van transithuizen in de omgeving van Bakoteh voor de opvang van meisjes die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting.

Vandaag is er in Gambia een SOS Kinderdorp, een SOS Jeugdhuis, een SOS Kleuterschool, twee SOS Lagere scholen, twee SOS Beroepsopleidingscentra en een SOS Medisch centrum.

Het SOS Familieversterkende Programma
In 2005 werd in Gambia een familieversterkend programma opgestart. Het doel van dit programma is om families en gemeenschappen te ondersteunen op hun weg naar zelfredzaamheid, waarbij zij vaardigheden ontwikkelen om zelf op effectieve wijze hun kwetsbare kinderen te kunnen beschermen en voor hen te kunnen zorgen.
In Gambia richt het programma zich op 500 kinderen onder de 18 uit verscheidene gebieden van het westelijk district, die wees zijn en leven in een pleeggezin of kinderen die besmet zijn met HIV/AIDS.
Naargelang de noden van de familie, ondersteunt het programma de toegang van de kinderen tot basisdienstverleningen (voeding, gezondheid en hygiëne, onderdak en scholing), voorziet in counseling voor de hele familie en steunt de zorgdragers om hun inkomen te verbeteren door opleidingen en financiële steun (zoals microkredieten). Tegelijkertijd werkt SOS nauw samen met de gemeenschappen, door hen te betrekken in de planning en de uitvoering van het programma en hen te leren om de problematiek van kwetsbare kinderen te herkennen en manieren te vinden om hieraan tegemoet te komen. Onder begeleiding van een programma coördinator, wordt het programma in de praktijk gebracht met de hulp van vrijwilligers en partners uit de gemeenschap.
SOS Children’s Villages Bakoteh P.M.B.17, GPO Banjul / The Gambia Hermann Gmeiner Drive, Bakoteh, The Gambia
Tel: +(0220)4461914
Tel/Fax:+(220) 4461572
E-mail: haddy.touray@sosgambia.org
Voor algemene info:
http://www.sos-kinderdorpen.be/

Editie Startnummer Veilingopbrengst Cash donatie    
3 oktober 2015 1707 € 3953,00 € 0,00
Totaal   € 3953,00 € 0,00  

€ 3953,00

Terug
^