Deelnemen

Batteling, Ambulance

Stichting muzikale vrienden van Gambia werkt nauw samen met ACIP.

ACIP is een Gambiaanse stichting die er lokaal voor zorgt dat mensen geholpen worden zichzelf te helpen. Iets wat zeer nauw aansluit met de doelstelling van de in het Westland, kern Monster, gevestigde stichting.

De projecten waar op ingezet wordt zijn kleinschalig en persoonlijk controleerbaar. Je weet dus zeker dat het geld volledig tot z’n recht en op de juiste plek komt! De oprichtster en voorzitter Dianne van Wissen gaat voor eigen rekening 2 x per jaar naar Gambia om de contacten warm te houden en er nauw op toe te zien of alles goed besteed wordt. Daarnaast is 1 van de bestuursleden getrouwd met een Gambiaanse vrouw zodat communicatieproblemen tot een minimum beperkt worden.

De stichting is een non-profit organisatie die op basis van het persoonlijk dragen van de kosten van het bestuur er naar streeft om vrijwel 100% van de opbrengsten te besteden aan de geselecteerde doelen. Overhead is voor eigen rekening dan wel gesponsord. De structuur van de stichting en de plannen waren dermate degelijk en overtuigend dat de stichting al binnen 4 maanden door de fiscus werd aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar voor de belasting. ( meer info bij donaties )

Muziek is de universele taal die alle mensen begrijpen en is de lijm die ons bindt met de mensen in een kleine gemeenschap in Gambia. De oprichters en huidige bestuursleden van de stichting kenden elkaar van muzikale ontmoetingen bij o.a Blues aan Zee in Monster.

Projectvraag

We hebben reeds een kleine hulppost gebouwd  in Batelling om de lokale bevolking in dit dorp te helpen.

Het dichtstbijzijnde ziekenhuis ligt op 7 km van dit dorp.

Momenteel worden patiënten vervoerd met een ezelkar of motorfiets.

Onze verpleegster kan eerste hulp bieden, maar mensen met ernstige verwondingen en ziekten moeten naar het ziekenhuis worden vervoerd.

Wat we nodig hebben is een ziekenwagen of een jeep om de patiënten naar het ziekenhuis te vervoeren als ze dringende hulp nodig hebben.

We hebben al een donatietoezegging van € 1.000.- maar we hebben meer nodig om het project af te ronden.

Dit kan worden gerealiseerd met geld of een gedoneerde ambulance / jeep

Een 4x4 stationwagon kan al perfect dienst doen om patienten te vervoeren.

Project Title:

Ambulance Batelling

Location

Region: LRR

District/ward Kiang

Village Batelling

Applicant Organization

Name of organization: Stichting Muzikale vrienden van Gambia

Type of organization: Social Cultural  Foundation

Address: Rijnweg 64 B 2681SP te Monster Nederland

Phone: +31624181821

Email: gambia@muzikalevrienden.nl

Registration status

Kamer van Koophandel onder nummer 27320795.

Contact person/project leader

Name:  Dianne van Wissen

Position: Chairman

Phone: +31624181821

Email: gambia@muzikalevrienden.nl

Project mamagement team

 

Name:  Dianne van Wissen

Position: Chairman

Phone: +31624181821

Email: gambia@muzikalevrienden.nl

Project Partners/ stakeholders (if any)

Name of organization: Association for Community Initiative Project

Type of organization: Social Cultural  Foundation

Address: Sulayman Jammeh Bundung Gambia

Telephone: 00220 7027413

Required Budget (GMD)

Funds required from the HHF/DCD

€ 5.000.-- or 240.000 GMD

Counterpart contribution(GMD)

€ 1.000-- or 48.000 GMD

Bank details

Trust Bank Ltd.

Swift code: TBLTGMGM

Account no: 011-6093319600

Sector

 

Duration of project(in months)

How long will the project last, including starting date?

01-01-2017 t/m 31-12-2017

 

Number of people expected to benefit from this project

Male:      Female:    Total:  1000 - 1500

The whole Village of Batelling and places suround

Project Description (200 words)Brief summary of project backgrond, problem statement and justification

We have bild a first aid building in Batelling to help the local people  in this village.

The nearest hospital is 7 km’s away from this village.

Currently, patients are  transported by donkey car  or motorcycle.

Ours nurse  can provide first aid but  people with  serious injuries and diseases must be transported  to the hospital.

What we need  is an ambulance or a Jeep  to transport the patients to the hospital when  they  need urgent help.

We already have a donation  ad € 1.000.—but we need more to finish the project.

This can be achieved with money or a donated ambulance/jeep

http://www.muzikalevrienden.nl/index.php

Major goal

Realize transport from Batelling to the nearest hospital

Specific objectives

Realize transport from Batelling to the nearest hospital

 

 

 

 

Expected outputs

An Ambulance/Jeep

Project Sustainability

 

 

 

 

 

 

 

 

5 to 10 years

The population itself will take care of maintenance and petrol/diesel

Implementation schedules

Activities:    request donations       Timeline:     1 year                     Responsibilities

 

 

 
Editie Startnummer Veilingopbrengst Cash donatie    
6 oktober 2018 € 0,00 € 0,00
5 oktober 2019 2201 € 0,00 € 0,00
5 oktober 2019 € 0,00 € 0,00
Totaal   € 0,00 € 0,00  

€ 0,00

Terug
^