Deelnemen

Bulayhatte. Bouw medische post

Wij vragen uw hulp bij de financiering van een gezondheidspost voor Bulayhatte. Het dorp ligt op ongeveer 60 kilometer van het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum, hetgeen veel problemen met zich mee brengt voor onze patiënten, met name vrouwen die op het punt staan te bevallen.
Het dorp telt ongeveer 100 gezinnen en er zijn nog zes dorpen of gehuchtjes dichtbij, met elk zo’n 500 inwoners, mannen, vrouwen en kinderen. Zoals bekend is de regering alleen niet in staat de noden van haar burgers te leningen, daarom moet de dorpsgemeenschap inspringen om dit probleem op te lossen. We hebben het bouwterrein al uitgekozen, en mensen uit de omringende dorpen gaan zonder loon werk uitvoeren, zoals metselen, fundering aanleggen etc.

In een bepaald geval werd een vrouw die op het punt stond te bevallen op een ezelskar gelegd om naar de hoofdweg, 10 kilometer verderop, te worden vervoerd om vandaaruit verder vervoer naar het ziekenhuis te krijgen. Terwijl zij nog op de ezelskar lag kreeg zij haar kind, maar het bloeden hield niet op en geen van de gezinsleden wist hoe haar te redden. Voor de hoofdweg bereikt was, is zij overleden. Dit had voorkomen kunnen worden als er een gezondheidspost was geweest. Er was nog een geval dat een kind in een waterput in het dorp viel. Het lukte om haar eruit te halen, maar omdat zij teveel water binnen had gekregen, was zij al op de ezelskar overleden tegen de tijd dat de hoofdweg bereikt werd. Met de donatie van een Ambulance door team Hallo (1600) in oktober 2014 is het vervoersprobleem van patiënten opgelost.

Wij hebben veel gehoord over de Antwerpen-Banjul Challenge, over de hulp die u verstrekt aan de mensen in Gambia wat betreft onderwijs, gezondheid, landbouw en dorpsontwikkeling. Daarom vragen wij uw hulp om de gezondheidssector binnen het bereik van het dorp te brengen, want, omdat de regering het niet alleen kan doen, moet het dorp ook het nodige bijdragen. Het dorp ligt ongeveer 100 kilometer van de hoofdstad. Het is een landbouwgemeenschap met een dagelijks inkomen van minder dan $1,00. Daarom is het zeer moeilijk om de bouw van een gezondheidscentrum te financieren. Er is al een bouwperceel aangeduid en de eerste bouwblokken staan klaar om verwerkt te worden. Maar het wachten is op financiële middelen.

In elke beslissing op economisch, politiek, of sociaal gebied, dient weloverwogen aandacht gegeven te worden aan de behoeften van de armste en meest kwetsbaren. Als dat gebeurt, versterken wij de gehele gemeenschap, omdat de onmacht van een enkel lid de rest van de gemeenschap aantast.

Rekenend op uw hulp, verblijven wij,
Ansumana Badjie , VDC Chairman Tel 00220 9852908
doballybadjie@gmail.com
Hamadi Sowe

Name of Bank: fi bank

Account no: 0510250137101

BBan no: 004302025013710146

Editie Startnummer Veilingopbrengst Cash donatie    
3 oktober 2015 1718 € 543,28 € 0,00
1 oktober 2016 € 0,00 € 0,00
Totaal   € 543,28 € 0,00  

€ 543,28

Terug
^