Deelnemen

Gambia, Departement gemeenschapsontwikkeling

 

 

Dit project is een directe donatie van een administratief voertuig om de coördinatie, supervisie en monitoring van Antwerp-Banjul Challenge-activiteiten en -projecten in Gambia te verbeteren. Het doel hiervan is om de synergie en efficiëntie te vergroten en tegelijkertijd een grotere verantwoordingsplicht te waarborgen. De verwachting is dat het beoogde voertuig nog veel langer mee zal gaan dan zijn voorganger, die vijf jaar meeging.

 

Hoofddoel • Het faciliteren van een effectieve en efficiënte coördinatie van de Antwerp-Banjul Challenge activiteiten in Gambia.
Specifieke doelstellingen • Verbeteren van grotere en effectieve controlemechanismen bij de uitvoering van projecten en activiteiten van de uitdaging
• Helpen de kansen te benutten die in het kader van dit partnerschap worden geboden door gemeenschappen en begunstigden te ondersteunen bij het verkrijgen van toegang tot de kansen die in het kader worden geboden
• Helpen bij de verwerking van aanvragen van gemeenschappen en ondersteuning bij het verstrekken van tijdige informatie aan beide partijen
Verwachte outputs • Meer aanvragers
• Verhoogde projectresultaten
• Verhoogd donorvertrouwen
Projectduurzaamheid

 

• Het voertuig wordt in het kader van de overeenkomst onderhouden inclusief tanken

Project Title:

Administrative Support for coordination, monitoring and supervsion of Antwerp-Banjul Challenge in The Gambia

Location

Department of Community Development, The Gambia

Applicant Organization

Name of organization: Department of Community Development

Registration status

Legal 

Contact person/project leader

Name: Ousman Sonko, Principal Trainer

Sector, e.g. health, education, agriculture, etc.

Services 

Number of people expected to benefit from this project

This Vehicle is expected to served as a resource to enhance the management, supervsion and coordination of the entire processs of the challenge in Gambia.

Major goal

  • To facilitate effective and efficient coordination of Antwerp-Banjul Challenge activities in The Gambia.

Specific objectives

  • To enhance greater and effective control mechanisms in the executions of projects and activitives of the challenge
  • To help liverage on the opportunities provided within the framework of this partnership by supporting communities and beneficiaries in accessing the opportunities provided for in the framework
  • To help in the processing of applications of communities as well as support in provsion of timely information to both parties 

Expected outputs

  • Increased applicants 
  • Increased project outcomes 
  • Increased donor confidence 

Project Sustainability

 

 

 

  • The vehicle will be maintained within the framework of the agreement including its fueling 

 

 

 

 

 

 

 
Editie Startnummer Veilingopbrengst Cash donatie    
1 oktober 2022 2401 € 0,00 € 0,00
Totaal   € 0,00 € 0,00  

€ 0,00

Terug
^