Deelnemen

Farafenni, Omheining communautair college

 

CONCEPTNOTA OVER VOORGESTELDE OPRICHTING VAN EEN COMMUNAUTAIRE COLLEGE IN FARAFENNI, NOORDBANKREGIO

A. INLEIDING: North Bank Region is een van de vijf administratieve regio's van Gambia en de derde meest bevolkte regio zonder hogeschool of beroepsopleiding.

Farafenni Town is een van de snelst groeiende nederzettingen met een bevolking van meer dan 20.000 inwoners met een jeugdige bevolking van ongeveer 40-50%.

Bovendien zijn andere nederzettingen dan Farafenni, zoals Soma, hoewel in een andere regio maar zeer dicht bij Farafenni, vooral met de voltooiing van de Trans-Gambia-brug, het is slechts een steenworp afstand en de oprichting van een dergelijke faciliteit zal niet alleen de mensen in het noorden dienen Bankregio maar bij uitbreiding Lower River Region (LRR) en zelfs Central River Region (CRR)

 

 

B. ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN VAN HET COMMUNAUTAIRE COLLEGE: De oprichting van dit college is gebaseerd op de volgende hoofddoelstellingen:

#Bijdragen aan sociaaleconomische vooruitgang van jongeren van NBR en bij uitbreiding LRR

#Het faciliteren van hogere leermogelijkheden voor jongeren en andere werknemers in de publieke sector binnen en buiten NBR.

#Bijdragen aan betaalde banen voor medewerkers en stagiairs

#Bijdragen aan de productie van kennis op basis van de gemeenschap door middel van kunst, vaardigheden en het gemeenschapsontwikkelingsproces in het algemeen.

 

C. PARTNERS EN BIJDRAGERS AAN HET INITIATIEF: Dit initiatief is sterk verankerd in partnerschap en samenwerking tussen partijen en belanghebbenden op wederzijdse maar winstgevende wijze voor iedereen en als zodanig zullen partijen hun bijdragen leveren op basis van aandelen.

De voornamelijk Kerewan Area Council van de Raden zal zowel een primaire bijdrager als de primaire begunstigde van het college zijn en zal daarom een ??cruciale belanghebbende zijn in dit partnerschap, met name op het gebied van capaciteitsopbouw in de relevante eenheden en afdelingen.

 

 

D. FINANCIERINGSBRONNEN: Afgezien van raden, zullen donoren en individuele filantroop worden betrokken en als zodanig zullen krachtige middelenmobilisatie- en netwerkactiviteiten worden nagestreefd om fondsen te mobiliseren om dit college op te richten en te leiden.

Afgezien hiervan zullen ingebouwde financieringsmechanismen worden geïnstitutionaliseerd op basis van een breed scala aan producten die zullen worden ontwikkeld en verkocht aan geïnteresseerde individuen en instellingen, inclusief maar niet beperkt tot onderzoeks- en adviesdiensten, enz.

E. BETROKKENHEID EN VOORDELEN VAN DE GEMEENSCHAP: De uiteindelijke begunstigden van dit college zijn het publiek door het scheppen van directe werkgelegenheidskansen voor de leden van de gemeenschap/het publiek, directe toegang tot betaalbare en relevante en verkoopbare vaardigheden en het vergemakkelijken van het voorzien in mankrachtbehoeften van verschillende publieke en private instellingen binnen en buiten NBR.

F. TOTALE GRONDGEBIED VEREIST VOOR DE VESTIGING VAN HET VOORGESTELDE COMMUNAUTAIRE COLLEGE: Een totale landoppervlakte van ten minste 100mx100m is vereist om een ??faciliteit op te zetten met een capaciteit van ten minste 100 studenten met de vereiste faciliteiten zoals slaapzalen, klaslokalen/collegezalen, bibliotheek, eetzalen, demonstratielocaties enz. De landvereisten van de faciliteit vallen onder de verantwoordelijkheid van de regionale planningsautoriteit van de North Bank Region via het kantoor van de gouverneur in Kerewan. Momenteel is goedkeuring verleend voor de toewijzing van een land in Farafenni aan het college, wat een van de belangrijkste mijlpalen van dit initiatief is.

 

G. ACCREDITIE EN KWALITEITSGARANTIE: Dit voorgestelde gemeenschapscollege zal worden geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instantie en waar mogelijk, met name voor programma's van internationale allure, zal naar dergelijke accreditatie worden gestreefd door middel van bilaterale regelingen op basis van overeengekomen voorwaarden.

 

H. VOORGESTELDE FOCUSGEBIEDEN: De aandachtsgebieden van dit community college omvatten het volgende:

#Klimaatslimme landbouw

# Ondernemers

# Publieke sector en corporate governance

# Onderzoek en ontwikkeling

#Gemeenschapsontwikkeling en empowerment van jongeren

#Informatie, communicatie en technologie

#Beroepsonderwijs en -opleiding

 

I. BESTUURS- EN BEHEERSTRUCTUUR VAN HET COMMUNITY COLLEGE: De bestuurs- en beheersstructuur van het gemeenschapscollege zal in twee hoofdorganen worden verdeeld, namelijk de raad die verantwoordelijk is voor het institutioneel bestuur en de strategische leiding van het college en het management waarvan de rol de dag is - dagelijkse leiding van het college.

J. KOSTEN DIE NODIG ZIJN VOOR DE OPRICHTING VAN DE FACILITEITEN EN VOORGESTELDE FINANCIERINGSMECHANISMEN: Er wordt tien miljoen Dalasis voorgesteld voor de bouw van de faciliteiten van dit college, dat zal bestaan ??uit slaapzalen, klaslokalen en een hal. Een deel van het geld zal naar verwachting worden opgehaald via leningovereenkomsten met banken en deels via donoren en filantroop.

K. DUUR VAN HET PROJECT: Het project is een project van twee jaar waarin naar verwachting de financiering en de bouwwerkzaamheden zullen zijn voltooid. Het is te hopen dat het college in het derde jaar operationeel zal zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editie Startnummer Veilingopbrengst Cash donatie    
Totaal   € 0,00 € 0,00  

€ 0,00

Terug
^