Deelnemen

Farato Bojang, Arbeidsbesparende apparaten

RECHTVAARDIGING: De vrouwen van Farato Bojang Kunda waren bezorgd over de toegang tot arbeidsbesparende apparaten, zoals machines voor het malen/verwerken van granen. Ze hebben 10 km gereisd om toegang te krijgen tot de maal-/verwerkingsdienst in een nabijgelegen gemeenschap van Brikama. In sommige gevallen moeten vrouwen en meisjes hun toevlucht nemen tot traditionele verwerkingsmethoden van stampen met motter en stamper, wat arbeidsintensief en ook traag is. Dit heeft de vrouwen in het gebied zwaarder belast en heeft tot op zekere hoogte invloed gehad op hun deelname aan andere productieve activiteiten in de gemeenschap, zoals het bedrijfsleven, enz. Bovendien heeft het ook bijgedragen aan slechte prestaties van meisjes op school.

BESCHRIJVING: De voorgestelde investering heeft tot doel de arbeidsintensiviteit van vrouwen en meisjes te verminderen door een Coos Miling-machinemodel - FFC 45, Dehusk-machine en originele elektrische motor (Dynamo) model Y2-160M2 te leveren om aan de NAWEC DRIEFASE ELEKTRISCHE MTERS te worden bevestigd door een ventilatorriem om de werking van de machines te vergemakkelijken. De frees/bewerkingsmachines worden in een machinehuis geplaatst. Hieronder vindt u een gedetailleerde beschrijving van het project.
De belangrijkste activiteiten van de voorgestelde investering zijn: mobilisatie van lokale middelen, identificatie van potentiële leveranciers, aanschaf van de machines en andere materialen, bouw van het huis, installatie van de machine, identificatie en training van operators van de machines Monitoring van projectactiviteiten.

 

Project Title:

Promoting  Socio-Economic  Status of Women, through proision of labor Saving Devics

Location

Farato Bojang Kunda Kombo North District West Coast Region The Gambia West Africa 

Applicant Organization

Name: Relief For Women Foundation Year of Formation: 2021

Type of Organization: Civil Society Organization 

Membership: 50 Registered members (F:48 M:2)

Registration status

Registerd as a charitable Organization at AG Chembers under the company Act 2013 (certfcate No. 2022/C17511)

Contact person/project leader

Name: Mam Touray  Position/Title: Pesident of he Foundation 

Tel/Mob.No:  (220) 9984701/3905929

Project mamagement team

 • Name: Mam Touray 

 Position: Project Superior

Tel:  (220) 9984701/3905929

 • Name:  Fatou Jallow 

Position: Fund Controller 

Tel: (220) 7288399

 • Name: Sallymatou Kargbo 

Position: Storekeper

Tel: (220) 3616367

 • Name: Rohey Jallow

Position: Auditor 

Tel: (220) 3184817 

Project Partners/ stakeholders (if any)

Department o Commnity Develpment 

Required Budget (GMD)should not exceed D200,000 

Item/Service Description 

Qty 

Unit t Cost (D)

Total (D) 

Coos Milling machine model FFC 45 (600KG- 850 KG Capacity 

1

55,000.00

55,000.00

Eclectic Motor (Dynamo) Model –Y2-160M2  15 KW/20 HP

1

50,000.00

50,000.00

Coos Dehusk Machine 400-650 KG/hr Capacity 

1

40,000.00

40,000.00

Bag of cement 

60

350.00

21,000.00

3 Phase NAWEC Meter 

1

25,000.00

25,000.00

Packet of Corrugates 

2,500.00

7,500.00

Assorted Nails  Types

 

Lump sum 

250.00

Red timber 

5

250.00

1,250.00

Total GMD

200,000.00

 

 

 

Counterpart Contribution (at least 10% of the total cost)

Item/Service Description 

Qty 

U/Cost  (D)

T/Cost (D)

Remarks 

Trips of Sand 

1

10,000.00

10,000.00

In cash 

Trips of Gravel 

1

15,000.00

15,000.00

In cash 

Block making 

300

5.00

1,500.00

In cash 

Construction of  machine house 

1

Lump sum 

4,000.00

In kind & Cash 

Transportation cost 

1

Lump sum 

2,000.00

In cash 

Total GMD

32,500.00

Cash & Kind 

 

Bank details (account number and b-band number)

Bank Name:   Access Bank ltd    Account Type: Current    

Account No. 0041230000012  B. Ban Number:00710123000001220

Sector, e.g. health, education, agriculture, etc.

Social Service/Economic  

Number of people expected to benefit from this project

Direct Benefiacries: 50 (Women 48 and Men 2) 

Indiect Beneicaries: 3000 people an extemited area population that cah acess the service of the machine.

Project Description (200 words) e.g. objectives, activities and duration, etc

JUSTFICATION: Access to labor saving deveie such as Cereal milling/processing machines to the women of Farato Bojang Kunda  have been a concern. They have travelled  10 Km to access the milling/processing service at a near by community of Brikama. In some instances, women and girls have to resort to using traditional processing methods of pounding using motter and pistil which is labor intensive and slow too. This has put more burden on women in the area to certain extend it has affected their participation in other productive activities in the community, such as business etc. In addition,  it has also contribututed to low performance of girls in school.

DESCRIPTION: The proposed investment seeks reduce labor intnity on women and girls, by providing a Coos Miling machine Model – FFC 45, Dehusk Machine  and original Electric Motor (Dynamo) Model Y2-160M2 to be attached to the NAWEC THREE PHASE ELECTRIC MTERS by a fan belt to facilite the operation of the machines. The milling/processing machines will be installed in a machine house.  Below is a detail description of the project. 

The main activities of the proposed investment  will entails, Local resources mobilization, Identification of potential supplier, Procurement of the machines and other materials, Construction of the house, Installation of the machine, Identification and training of operators of the machines Monitoring of project activities

Major goal

Provide reliable and efficient food processing services to households in the community of Farato Bojang Kuna, by providing multipurpose milling/processing facilities by the end of the three months. 

Specific objectives

Reduce domestic work load on women and school going girls within the community.  

Create source of local employment opportunity for women and youths in the community. 

Increase revenue of the foundation by 25% after one year of project completion.    

Expected outputs

 • One coos miller and Dehusk Machines for the foundation 
 • One Three (3) phase NAWEC electric mete 
 •  A machine house
 • Access to  reliable food processing facility

Project Sustainability

 

 

 

 

 

 

 

The Foundations  identified sustainability plan for the project include:

 • Formation and training of committee for the machines 
 • Introduction/payment of user fee 
 • Record establishment for the machine
 • Allocation of 30% of profit for sustenance
 • Proper management of waste/ reuse of oil
 • Allocation of operational hours for the machines

 

 
Editie Startnummer Veilingopbrengst Cash donatie    
Totaal   € 0,00 € 0,00  

€ 0,00

Terug
^