Deelnemen

Farato-Nema, Uitbreiding van Kleuter naar Basisschool

Village Farato Nema is gelegen in de West Coast regio,

District Ward Kombo South

De Humanity School of Learning  (HSL) is opgericht in september 2009 om basisonderwijs voor kleuters te bieden aan de kinderen in Farato, om de groei van kinderen te ondersteunen, te verbinden en te bevorderen door mentoring, netwerken en hen te ondersteunen bij het realiseren van hun volledige potentieel.

De school is er om goed onderwijs te bieden aan onschuldige kinderen uit arme gezinnen en mensen die op straat worden achtergelaten zonder een goed toekomstplan, om hen cultureel competente en filantropische geest te bieden en hun kans op een beter leven te vergroten.

Doelstelling is het verwerven van bouwgrond voor de start van een basisschool en ook extra land als een speeltuin voor de kinderen tijdens niet-drukke uren en voor andere schoolactiviteiten. Capaciteitsopbouw van personeel voor het leren en omgaan met kinderen en handicaps. Blijft hulp bieden aan kinderen die Humanity School of Learning of andere scholen hebben doorlopen indien nodig. Registreer kinderen veel meer handicaps in en rond Farato en help ze wanneer nodig. Rehabilitatie van meer straatkinderen, zowel jongens als meisjes en handicaps door hen in te schrijven in de kleuterschool en basisscholen en hen onderweg te ondersteunen. Onderwijs en vaardigheidstraining voor jonge meisjes en vrouwen die hun primaire / secundaire studies hebben afgerond en geen werk hebben

Uitbreiding van de school om straatkinderen te voorkomen als doorstroming mogelijk is van kleuterschool naar basisonderwijs.

De humanity school bedankt alle supporters en weldoeners die het mogelijk maken om zijn kippenboerderij terug te brengen na zware schade in de regentijd. Het is moeilijk en veel werk, maar over 6 maanden zullen de kinderen van de Humanity School of Learning hopelijk weer eieren van hun eigen boerderij krijgen. Nogmaals hartelijk dank aan iedereen.

Door deelname aan de Challenge kunt bijdragen om deze school uit te breiden.

Project Title:

Educational institution (nursery school)

Location

Region: West Coast region 

District/ward Kombo South

Village Farato Nema

Applicant Organization

Name of organization: Humanity School of Learning (HSL)

Type of organization: Lower basic school

Address: Farato Nema

Phone: 00220 9908522

Email: saidykhan2@hotmail.com

Registration status

 

Contact person/project leader

Treasurer

Name: Fabakary Saidykhan

Position: CEO and founder

Phone: Isatou Saidykhan

Email: saidykhan2@hotmail.com

Project mamagement team

Name: Fabakary Saidykhan

Position: CEO and founder

Phone: 00220 9908522

Email: saidykhan2@hotmail.com

Name: Ebrima Fatty

Position: Head teacher

Phone: 00220 7295383

Email

 

 

 

Project Partners/ stakeholders (if any)

Name of organization: Humanity school of learning (HSL)

Type of organization: Lower basic school

Address: Farato Nema (Kombo south)

Telephone: 00220 9908522 

Required Budget (GMD)

Funds required from the HHF/DCD

 

 

Counterpart contribution(GMD)

 

 

 

Bank details (Bank in Gambia )

 

11048380502 Trust bank Ltd

Treasurer for organisation

Responsable person:

Name

E mail /Phone

 

 

Isatou Saidykhan

00220 7965830

Sector

 

Duration of project(in months)

How long will the project last, including starting date?

The project is here to continue

 

Number of people expected to benefit from this project

Male:      Female:    Total: It is a  school that is open for poor, needy and handicap children.

Project Description (200 words)Brief summary of project backgrond, problem statement and justification

The school is in place to provide Good education for innocent children from poor families and those left on the street without any proper plan for the future, provide them with culturally competent and philanthropic mind as well as increase their chance for better life. 

Humanity School of Learning was established in September, 2009 to provide basic nursery Education to the children in Farato, to support, connect and promote growth of children through mentoring, networking, and nurturing them towards realization of their full potentials.

Expansion of the school enrolment number in order to avoid street children. Land and start of a primary school. Land as a playground for the children during non-busy hours and for other school activities. Staff capacity building for learning and handling of children and handicaps. Continues help to children that have gone through Humanity School of Learning in their other schools if need be. Register children much more handicaps within and around Farato and help them any how needed. Rehabilitation of more street children, both boys and Girls and handicaps through enrolling them into the nursery and primary schools and supporting them along the way. Education and skills training for young girls and women who finished their primary/secondary studies in and have no employment

Major goal

 

Educate children to eradicate poverty in the Gambia

Specific objectives

Provide Good education for innocent children from poor families and those left on the street without any proper plan for the future, provide them with culturally competent and philanthropic mind as well as increase their chance for better life. 

 

 

 

 

 

 

Expected outputs

Equality, equity, and equal opportunities for children irrespective of age, gender, class, disability, religion and location. Poverty eradication through solidarity, support, and education for the poor, powerless and the excluded and handicaps. Courage, conviction, commitment, creativity, boldness and innovation are required to positively impact the lives of less privileged children and women and handicaps

Project Sustainability

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outside support and self reliance 

 

 

Implementation schedules

Activities:           Timeline:                          Responsibilities

The has been in place since 2009 and is planning to expand to a higher level by 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Editie Startnummer Veilingopbrengst Cash donatie    
3 oktober 2020 € 0,00 € 0,00
3 oktober 2020 € 0,00 € 0,00
Totaal   € 0,00 € 0,00  

€ 0,00

Terug
^