Deelnemen

Gambia,Steun opleiding tieners

ONDERWIJS IS ONTWIKKELING!

Het ontwikkelingspeil in landen blijkt het snelst te stijgen als meisjes geschoold worden en in hun onderhoud kunnen voorzien. Omdat Gambia geen leerplicht kent, gaan veel meisjes niet naar een basisschool. Onze stichting steunt daarom al sinds 2002 jonge tienermeiden in Gambia (West-Afrika) door het betalen van schoolgelden (± 155 euro per jaar) in het lager beroepsonderwijs. Wij richten ons vooral op de meiden die uit straatarme gezinnen komen. Meiden die geen ouders meer hebben, of meiden die een kind hebben en er grotendeels alleen voor staan. Deze meiden verdienen een kans om een zelfstandig bestaan op te kunnen opbouwen. 

Gelet op de ontwikkelingen van de laatste paar jaar is er in Gambia een belangrijke nieuwe behoefte ontstaan: het tegengaan van de migratie naar Europa. We kennen inmiddels het probleem van de vluchtelingenstroom. Overvolle boten met mensen die vanuit Libië, met alle gevaren van dien, Europa willen bereiken in de hoop een beter bestaan op te kunnen bouwen. Ook uit Gambia vertrekken (te)veel jonge mannen, (zwangere) jonge vrouwen en kinderen “through the backway” naar o.a. Nederland. 

Van het totaal aantal Afrikaanse vluchtelingen dat in 2015 in Europa kwam 7% uit Gambia, dat komt neer op zo’n 10.000 Gambianen! In een stad als Basse (de meest oostelijke stad van het land) zijn nauwelijks internationale organisaties actief, maar is ondersteuning uitermate zinvol en belangrijk om de jeugd de mogelijkheden te bieden om hun toekomst in hun eigen land op te bouwen. Wij worden doorlopend benaderd door Gambiaanse tienerjongens met het dringende verzoek om hen lokaal mogelijkheden te bieden zodat zij niet genoodzaakt zijn om ook te vertrekken, maar kunnen blijven om te kunnen bouwen in en aan hun eigen samenleving, want daar ligt hun hart! 

Onze stichting is dan ook van mening dat wij niet langer alleen meisjes, maar ook de jongens de kans willen geven om een eigen bestaan op te bouwen. Op deze bescheiden wijze willen wij graag een bijdrage leveren om de vluchtelingenstroom tegen te gaan en de Gambiaanse jeugd een gezonde toekomst te bieden. In hun eigen land! 

De scholen waar wij mee samenwerken zijn lokale “skillcenters”. De Gambiaanse overheid toetst deze lagere beroepsonderwijs instellingen weliswaar op kwaliteit maar verleent geen subsidies. Zowel de scholen als de studenten moeten dus zelf aan financiële middelen zien te komen. Door het betalen van schoolgelden kunnen wij het mogelijk maken voor ambitieuze tieners om een 2- of 3-jarige opleiding op een van deze skillcenters te volgen. Zij leren een vak waarna zij aan de slag kunnen in een hotel (administratief werk of in de keuken), een eigen naaiateliertje kunnen beginnen of als automonteur, elektricien of timmerman een baan vinden. Maar zij leren ook voor zichzelf opkomen, krijgen voorlichting over anticonceptie en hygiëne. 

Deze leergierige jonge vrouwen en mannen willen dolgraag een kans krijgen om een eigen bestaan op te bouwen in hun eigen land. Wij willen hen daar graag in ondersteunen. Willen jullie ons daarbij helpen? 

Rijd voor onze stichting naar Banjul en doneer de opbrengst aan TGCF. Aan de finish in Banjul wacht onze contactpersoon mr. Phoday Touray op jullie. Hij kan jullie ook meenemen naar één van de scholen zodat jullie ook zelf kunnen zien hoe welkom en goed besteed elke bijdrage is voor de jonge Gambianen!

Voor meer informatie mail naar tgcf.nellaheijnen@gmail.com  of info@gambianchildren.nl.

Alvast ontzettend bedankt voor jullie enthousiasme!

Check ook onze site www.gambianchildren.nl

Kontaktpersoon: Mussa Sanneh

Mail : musasanneh1900@gmail.com 

GSM: 00220 7214544 / 00220 3039121

 

 
Editie Startnummer Veilingopbrengst Cash donatie    
5 maart 2016 1802 € 2533,00 € 850,00
5 maart 2016 1805 € 0,00 € 0,00 Auto aan onderwijs co√∂rdinator gedoneerd voor projectbezoek.
7 oktober 2017 2005 € 5400,00 € 0,00
6 oktober 2018 2122 € 0,00 € 0,00
5 oktober 2019 2202 € 2109,00 € 2984,99 2984,99 overgemaakt naar Gambia Children First
5 oktober 2019 2207 € 4728,00 € 0,00
5 oktober 2024 jubileum 25e rit € 0,00 € 0,00
Totaal   € 14770,00 € 3834,99  

€ 18604,99

Terug
^