Deelnemen

Kanifing, School voor doven

 St. John's School For The Deaf werd in 1978 opgericht in het missiehuis Hagan Street in Banjul en verhuisde vervolgens naar Serrekunda in 1984. Het is steeds sterker geworden en biedt nu onderdak aan een studentenpopulatie van bijna driehonderd. Onder de verschillende categorieën die aanwezig zijn, zijn een kinderdagverblijf, Lower Basic, Upper Basic en Senior Secondary. Grades 1 t/m 12 in het kort.

Het personeel  bestaat uit horenden en doven, maar de studenten zijn diep doof.
Momenteel worden we geconfronteerd met de vervoersbehoefte van onze dove leerlingen die vanuit verschillende richtingen pendelen. We zijn hierin ooit gesteund, maar ze zijn nu allemaal buiten onze mogelijkheden geaard om aan hun reparatie te voldoen.
Naast vervoer hebben we ook te maken met de behoefte aan klaslokalen om de toegenomen instroom op te vangen. Als gevolg hiervan gebruiken we momenteel de enige examenzaal als tijdelijke klassen voor de groepen 10 en 11.
Projectbeschrijving (200 woorden) b.v. doelstellingen, activiteiten en duur, enz.
Dit project gaat over de levering van een schoolbus voor de leerlingen van de St John School voor doven in Kanifing om de vervoersproblemen van de leerlingen van de genoemde school die een school voor speciaal onderwijs zijn te verlichten.
De bestaande schoolbussen zijn allemaal niet meer geschikt voor de weg en daarom vinden kinderen het buitengewoon moeilijk om naar school te gaan, aangezien de bestaande openbaar vervoervoorzieningen ontoereikend zijn en in feite niet ideaal voor de leerlingen van de school die kinderen met speciale behoeften hebben.

Project Title:

Provsion of school buses 

Location

Kanifing Municipality, KSMD 

Applicant Organization

Name of organization: St Johon School for the deaf 

Type of organization: School

Address: Kanifing Municipality, The Gambia

Registration status

N/A

Contact person/project leader

Name: Daniel J Mendy, Principal. Tel 2965785

Sector, e.g. health, education, agriculture, etc.

Education 

Number of people expected to benefit from this project

 

Is estimated at 250 pupils 

Background Information 

St. John's School For The Deaf was established in 1978 at the mission house Hagan Street in Banjul then moved to Serrekunda in 1984. It has grown from strength to strength and now housing a student population of nearly three hundreds. Among the different categories present are a nursery, Lower Basic, Upper Basic and Senior Secondary. Grades 1 to 12 in short.

Front view of the St John School for the Deaf

         

 

The staff is of a mixed lot which comprises of hearing and deaf but the students are profoundly deaf.

Currently we are confronted with transportation need for our deaf pupils who commute from different directions. We were one time supported in this but they are all now grounded beyond our means to meet their repair. 

Besides transportation, we also are faced with the need for classrooms to cater for the increased  in the intake. As a result, we are presently using the only exam hall as temporary classes for grades 10 and 11. 

Project Description (200 words) e.g. objectives, activities and duration, etc. 

This project is about provsion of school bus for the pupils’ of St John School for the deaf in Kanifing in order to ease the transportation challenges of students of the said school who are special needs school. 

The existing school buses are all no longer road worthy and hence children find it extremely difficult to go to school since the exisitng public transportation facilities are inadequate and in fact not ideal for the students of the school who are speical needs children. 

 

 

 

Current school buses of the school that are all out of the road beause they have served their useful life

 

            

 

Major goal

  • To ease transportation challenges of pupils who are special needs children with hearing and speaking difficulties 

Specific objectives

  • To increase acess to by children to attend regular classes 
  • To strenghten the operational and instituinal mandate of the school in meeting the needs of its pupils 
  • To contribute to the attainment of universl access to eduction by all especially the special neeeds children

Expected outputs

  • Increased in punctuality of pupils
  • Reduction of challenges the school administration is facing in terms of operations 
  • Support in reducing the burden on parents in transporting their children in school 

Project Sustainability

 

 

 

 

 

 

 

 

  • The adminstration will be responsible for the maintenance and operational cost of the bus through school grants received from Ministry of Basic Education (MoBSE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Editie Startnummer Veilingopbrengst Cash donatie    
1 oktober 2022 2430 € 0,00 € 0,00
1 oktober 2022 2431 € 0,00 € 0,00
Totaal   € 0,00 € 0,00  

€ 0,00

Terug
^