Deelnemen

Kunkujang (Gunjur). Uitbreiding nursery naar basic school.

De Kunkujang Nursery School telt 181 leerlingen en is ontstaan uit een lokaal initiatief. Voor verder onderwijs naar eerste leerjaar basisonderwijs zijn de kinderen aangewezen op de 3 km verderop gelegen Basic Cycle School in Nyofelleh.

De leraren werken op vrijwillige basis omdat er geen geld is voor salarissen.

Ze ontvangen slechts een onkostenvergoeding van 600 Dalasis (12 euro) per 3 maanden.
Dank zij eerdere donaties van deelnemers van de Antwerpen Banjul Challenge is de nabijgelegen waterput  intussen vervangen en voorzien van een handpomp. Het gehele schoolterrein is intussen ommuurd en voorzien van toegangspoorten om het loslopende vee buiten te houden.  
Het oude gedeelte van de school verkeert in een mensonwaardige staat. De lokalen hebben een zandvloer en zouden dringend een verfbeurt kunnen gebruiken.

Het meubilair verkeert in zeer slechte staat. Er was uit eerdere Challenge donaties wat speelgoed in de lokalen voor de kinderen. Er was nood aan actuele leermiddelen en knutselmaterialen

Nu zou er nog een ruimte moeten komen om een eenvoudig middagmaal voor de kinderen te kunnen maken. En zijn er fondsen nodig om een feeding program op te starten op dit schooltje.

Maar met de oktober 2013 Challenge zou het schooltje een boost krijgen van team1501  LOC@Zwijndrecht. De door Ames geschonken auto werd geveild en van de opbrengst kon de omheining verder afgebouwd worden.

Dank zij verschillende acties op de LOC@ Zwijndrecht school werd er het respectabele bedrag van 27.241 Euro ingezameld. Van dit bedrag zou na aftrek van de kosten de helft naar de school in Kunkujang gaan.

Er werden toezeggingen gedaan voor de aanschaf van schoolmeubilair en speeltoestellen. Daarop is de school ook meteen begonnen met de uitbreiding van twee nieuwe klaslokalen.

Maar verder dan het herhaald heen en weer reizen naar Gambia door een van de teamleden, kwam er van deze toezeggingen nauwelijks iets terecht.

Volgens het schoolbestuur in Kunkujang is er tot op de dag van vandaag, mei 2017 nog geen euro ontvangen in Gambia van de inzamelingen gedaan door het team van LOC@ Zwijndrecht. Schande voor de leerlingen van de school in Zwijndrecht die zo veel inspanningen gedaan hebben voor deze school in Gambia.

Met de aanschaf van wat schoolbankjes, schoolboekjes en knutselspullen en enkele uniformpjes voor de allerkleinsten kwam van de beoogde donatie van LOC @Zwijndrecht verder niets terecht. De investering staat in schril contrast met de beschikbare fondsen.

De nieuwbouw moest zelfs stilgelegd worden wegens gebrek aan financiën.

De oktober Challenge van 2015 bracht uitkomst in de financiele situatie van de school in Kunkujang.

Door de veilingopbrengst van de auto’s van de teams 1701, 1711, 1719 en 1720 kwam er in totaal netto, na aftrek van veilingkosten, 10.455 Euro binnen van de oktober 2015 Challenge.

Team 1701 Geert & Sander deed tijdens de ontvangstceremonie de toezegging  600 Euro op de rekening van de school te storten, bijeengebracht door de St. Lodewijkschool uit Oostende.

Door de donaties van de oktober 2015 Challenge kan de teleurstellende ervaring rond de donaties van team LOC@ Zwijndrecht achter zich gelaten worden en kan de bouw van de extra klaslokalen hervat worden

In de toekomst hoopt men de school langzaam uit te kunnen breiden met steeds een klas zodat de kinderen niet naar andere dorpen hoeven voor verder basisonderwijs.
Help deze school uit de financiele nood zodat de nieuwbouw afgemaakt kan worden.

Intussen juni 2017 is een klein gedeelte van de school afgebouwd en in gebruik genomen. Rest nog de verdere inrichting. Team Egmond doneerde met de oktober 2017 Challenge naast de veilingopbrengst ook nog 800 euro cash aan dit project.

Het schoolbestuur hoopt vurig dat er dit jaar enkele teams zich in gaan spannen om de school afgebouwd te krijgen.

Kontactpersonen:
Omar Ceesay Chairman Mobile: 002207585701
Alkallo: Bakary Janneh
Abdoullie Jallow.
Bank Account: Trust Bank 0511078295701

 

 

 

 

 
Editie Startnummer Veilingopbrengst Cash donatie    
3 oktober 2015 1701 € 6976,00 € 0,00
3 oktober 2015 1711 € 2558,00 € 0,00
3 oktober 2015 1719 € 1209,00 € 0,00
3 oktober 2015 1720 € 1558,00 € 0,00
7 oktober 2017 2004 € 2850,00 € 800,00
Totaal   € 15151,00 € 800,00  

€ 15951,00

Terug
^