Deelnemen

Madiana Village, Vaardigheidstraining batik

Naam van Project Skills training op Tie and Dye and Batik Locatie van Project Madiana Village
Projectimplementatie 25 dagen Totale projectkosten D161.330
Aantal begunstigden en beschrijving 54 Vrouwen inclusief jongeren Bijdrage begunstigde D31.000
Naam aanvrager Organisatie Allah Wally Basiaka Kafo Donorfinanciering Vereist D161,330
Contactpersoon Naam en Details Jainaba Barry (+220) 9334413 Adres van de organisatie Madiana Village, Kombo North, West Coast Region
Projectbeschrijving De vrouwen in deze gemeenschap houden zich bezig met Tie Dye en batik als middel om in hun levensonderhoud te voorzien, maar het ontbreekt hen aan de vereiste vaardigheden om de vaardigheden te beheersen. Van de in totaal 54 leden in de organisatie zijn slechts zeer weinig leden bekwaam als gevolg van een ontoereikend fonds om het op een veel grotere schaal te doen, met meer leden voor elke trainingsactiviteit. Vrouwen van deze gemeenschap zijn voor het grootste deel afhankelijk van deze activiteit als middel om in hun levensonderhoud te voorzien en als zodanig zou de financiering van deze activiteit hun levensonderhoud enorm vergroten en meer inkomsten voor hen genereren.
Projectdoel Het levensonderhoud van vrouwen verbeteren
Projectdoelstellingen Het inkomensniveau van leden verhogen tot 70% tegen 2018
Om werkgelegenheid voor de jongeren te creëren
Projectresultaat 20 deelnemers getraind en uitgerust met relevante vaardigheden
Het inkomstenniveau van de leden zou worden verhoogd
Duurzaamheid Fondsen die uit deze activiteiten werden gegenereerd, zouden worden bespaard en een deel daarvan zou een revolverend fonds voor de leden zijn, waarna het zou worden gebruikt voor de voortzetting van de trainingsprogramma's voor andere leden.

Editie Startnummer Veilingopbrengst Cash donatie    
Totaal   € 0,00 € 0,00  

€ 0,00

Terug
^