Deelnemen

Nema, Rijst maal-machine

Projectnaam: Rijst maal-machine project

Lower River Region, centraal district van Kiang, Nema

Projectimplementatieperiode: 14 maanden Project Totale kosten D191,000.00

Aantal begunstigden en hun beschrijving: Man: 10 Vrouw: 300 Totaal: 310
Begunstigden zijn voornamelijk jongeren Beneficiary Contribution D17,000.00
Naam van de aanvrager Organisatie: Nema Kaira Financiering vanaf D174.000.00

Contactpersoon Naam en Details Kuluno Yafa Vice-voorzitter
Tel: (+ 220) 6436016 Adres Lower River Region, Kiang Central District, Nema

Projectbeschrijving: Het project heeft als doel om werkdruk te ondervangen waar vrouwen dagelijks mee te maken hebben als gevolg van het gebrek aan arbeidsbesparende apparaten. Daarom moeten ze productief zijn, een lage productiviteit en een laag inkomen hebben. Daarom zal de levering van een rijstfreesmachine een lange weg banen bij het aanpakken van de arbeidsintensieve uitdagingen waarmee vrouwen te maken hebben.
Projectdoel: het levensonderhoud verbeteren en armoede verminderen.
Projectdoelstellingen:
Om de arbeidsintensiteit bij 310 vrouwen te verminderen in the Lower Region.

Projectresultaten: hogere inkomsten

Verhoogde productieve tijd.
Projectduurzaamheid: Opzetten van toezicht door een subcomité

Fondsenwerving door inkomsten uit de operaties van de machine

Lidmaatschapsbijdrage

Editie Startnummer Veilingopbrengst Cash donatie    
1 oktober 2022 2428 € 2205,00 € 0,00
Totaal   € 2205,00 € 0,00  

€ 2205,00

Terug
^