Deelnemen

Pakau Njogu, basisschool

 

Een van de doelstellingen van het project is het voorzien in een gebruiksvriendelijke bron van veilig drinkwater voor zowel leraren als studenten, terwijl ook de sanitaire toestand van de schooltoiletten en -lokalen in het algemeen wordt verbeterd, en het ondersteunen van het schoolvoedingsprogramma door de watervoorziening van de schoolmoestuin. Het project zal ook de uitbreiding van de theorie naar de praktijk bevorderen in wetenschappelijke vakken zoals landbouw, tuinbouwproductie en andere gebieden in het curriculum.

De belangrijkste activiteiten van het project zijn de installatie van een boorgat en een watertank van 2000 liter, waarbij waar mogelijk of passend gebruik wordt gemaakt van de bestaande constructies zoals de handpompput. De uitvoering van het project mag niet langer duren dan twee weken voor voltooiing.

Na uitvoering zullen de schooldirectie en de dorpsontwikkelingscommissie ervoor zorgen dat de boorput daar niet onzorgvuldig wordt gebruikt en zullen zij samen met de gemeenschapsleden bijdragen aan de instandhouding en duurzaamheid van het voorgestelde project.

 

Project Title:

Solar-powered borehole

Location

Pakau Njogu basic cycle school

Applicant Organization

Village Development Committee of Pakau Njogu

Registration status

Registered with A G chambers

Contact person/project leader

Momodou B Jallow-7788392,3457348

Project management team

VDC and School management committee (SMC)

Project Partners/ stakeholders (if any)

DCD

Department of water resources

Ministry of basic and secondary education

Ministry of Health

Department of Agriculture

Required Budget (GMD) should not exceed D200,000 

 

 

D198,000

Counterpart Contribution (at least 10% of the total cost)

D19,800

Bank details (account number and b-band number)

Access Bank Barra Branch

Account number-04415001

Bban number-0020230000509

Sector, e.g. health, education, agriculture, etc.

Education, Health, and Agriculture

Number of people expected to benefit from this project

More than 1000 students 

Project Description (200 words) e.g. objectives, activities and duration, etc. 

Among the objectives of the project is the provision a user friendly source of safe drinking water for teachers and students alike, while also improving the sanitary condition of the school toilets and premises in general, and supporting the school feeding program by supplementing the water supply of the school vegetable garden. The project will also promote the extension of theory into practice in science subjects such as Agriculture, horticultural production and  other areas in the curriculum.

The main activities of the project will be the installation of a borehole and a 2000liters water tank using the existing structures like the hand pump well where possible or appropriate. The implementation of the project should not take more than two weeks before completion.

After implementation, the school management committee and the village development committee will ensure that there the borehole is not used carelessly and together with the community members, they will contribute to the maintenance and sustainability of the proposed project.

 

 

 

 

 

 

This is a sample of water supply facility desired to provide clean water supply to both students and teachers

Major goal

To provide access to safe drinking water in the school 

Specific objectives

To improve learning by limiting the amount of time and energy students spend at the handpump well 

To support the school’s feeding program via gardening

to improve thesanitary condition of the school environment, especially toilets

Expected outputs

Improved nutritional health and conducive teaching and learning environment in the school.

Project Sustainability

 

 

 

 

 

 

 

The maintenance aspect of the school improvement grant will support the sustainability of the project. Also, the VDC and SMC will ensure community participation to sustain the project.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Editie Startnummer Veilingopbrengst Cash donatie    
Totaal   € 0,00 € 0,00  

€ 0,00

Terug
^