Deelnemen

Tujering. Fandema Opleidings- en werkcentrum voor vrouwen

Mbolo Associatie
Is een seculiere liefdadigheidsorganisatie gevestigd in Gambia als afdeling van Africa Mbolo voor de uitvoering van projecten in Gambia en Senegal.

Missie
Het ondersteunen van voorstellen vanuit de dorpen en kwetsbare groepen uit Gambia en Senegal, bij voorkeur wat betreft duurzame ontwikkeling, emancipatie, burgerparticipatie en samenwerking, door activiteiten op het gebied van onderwijs, gezondheid en sociale ontwikkeling, om de armoede en de noord-zuid ongelijkheid te verminderen.

Wij werken in:
Het realiseren van een waterpunt op zonne-energie in het Jamissa district van Brikama, (Gambia) , 2008.
Ecologisch bouwen en herwinning van traditioneel materiaal in de werkplaats van Fandema.
Het installeren van zonnepanelen op de werkplaats in Fandema voor elektriciteit en watervoorziening.
Workshop over afval-management
Workshop over composteren.
Onderwijs en Training
Wekelijkse workshops over management en ondernemerschap, ontwikkelingshulp en interculturele aangelegenheden en over gezondheid en ziektepreventie.

Met de oktober 2015 Challenge kon team Deerd2Banjul (1715) 1442 € netto bijdragen uit de opbrengst van hun Challenge auto.

Hoe kunt u een bijdrage leveren?
Velen hebben reeds een financiële en stoffelijke bijdrage geleverd aan projecten van Mbolo. Wij waarderen uw vertrouwen en bijdrages enorm: zij maken de voortgang van Mbolo’s projecten mogelijk.

Wilt u ook een bijdrage leveren?
Kies dan een van de projectonderdelen als deelnemer aan de Antwerpen Banjul Challenge.
Financieel:
Maak een bedrag over op onze rekening:
in euros:
BIC CODE : SCBLGB2L
SORT CODE : 60-91-04
EUR IBAN : GB21 SCBL 5181 04 6091 0412
Stoffelijke bijdrage:
U kunt meedoen door materiaal of diensten te leveren, door een project te ontwikkelen of te financieren, of door actief reclame te maken voor onze activiteiten.
Wilt u meer weten, heeft u ideeën over fondsenwerving, wilt u een docent of leerling sponsoren?
Aarzel dan niet contact met ons op te nemen: info@m-bolo.org

Contact persons: Malang Sambou & Silvia

Phone +220 7533085

 

Editie Startnummer Veilingopbrengst Cash donatie    
3 oktober 2015 1715 € 1697,00 € 0,00
Totaal   € 1697,00 € 0,00  

€ 1697,00

Terug
^