Deelnemen

Bintang, Boorgat met lopende kranen

Het doel van het hoofdproject is om de gemeenschap van Bintang van mobiel drinkwater te voorzien. Er is momenteel een boorgat met ongeveer 2 standkranen en de kwaliteit van de waterproductie door het boorgat is slecht omdat het roodachtig van kleur is. Er zijn momenteel slechts twee kranen die meer dan tweehonderd huishoudens bedienen. Dit vormt een belasting voor vrouwen omdat ze minimaal 15 minuten moeten wachten voordat ze toegang krijgen tot water vanwege lange wachtrijen als gevolg van beperkte kranen en ze maken soms ruzie over wie eerst komt. Dit heeft enige economische gevolgen omdat andere activiteiten vertraging oplopen, zoals moestuinieren en kleine handel. Daarom zal het voorzien van een boorgat met voldoende kranen de arbeid voor vrouwen verminderen, de sociaaleconomische status van niet alleen vrouwen maar de gemeenschap in het algemeen doen barsten en de gezondheid van de mensen verbeteren.

Daarnaast zullen de werkzaamheden van het project het graven van het boorgat, het plaatsen van een watertank, het leggen van leidingen, het plaatsen van kranen op strategische plaatsen in het dorp en het opleveren en het project duren 6 maanden.

Project Title:

Provison of a borehole with running taps

Location

Bintang, Sibanor Ward, Foni Bintang Karanai, West Coast Region (WCR)

Applicant Organization

Village Development Committee (VDC)of Bintang Village 

Registration status

Not yet but working on it 

Contact person/project leader

Lamin Cessay,  VDC, Chairperson

Phone Number:3727444

Project mamagement team

VDC

 

Project Partners/ stakeholders (if any)

N/A

Required Budget (GMD) should not exceed D200,000 

ITEM                         QUANTITY                  UNIT PRICE                 TOTAL

Water tank                   2                             D15,000                       D30,000

(2000liters)

 

Borehole drilling           1                            D130,000                     D130,000

 

Installation of tank        Bulk                      D20,000                       D20,000

 And connecting     

Pipes and taps 

 

                                                                                                GRAND TOTAL: D180,000

             

 

 

Counterpart Contribution (at least 10% of the total cost)

ITEM                          QUANTITY                    UNIT PRICE                TOTAL

Land                                   1                                 D10,000                   D10,000

 

Foundation                                                           D10,000                   D10,000

digging                 

 

                                                                                 GRAND TOTAL: D20,000

 

 

 

 

 

Bank details (account number and b-band number)

Account Number And B-Band Number: 002201126254940182

Sector, e.g. health, education, agriculture, etc.

Water-sub-committee of the VDC

Number of people expected to benefit from this project

The project will benefit the entire village of Bintang which is a population of 1500.

Project Description (200 words) e.g. objectives, activities and duration, etc. 

 

The objective of the main project is to provide portable drinking water to the community of Bintang. There is currently a borehole with about 2  stand taps and the quality of water produce by the said borehole is poor because is reddish in colour. There are only two taps currently fuctioning serving over two hundred households. This creates a burden on women as they spend a minimium of 15 minutes before accessing water due to long queues as a result of limited taps and they do sometimes quarel over who comes first. This have some economic impacts as other activities are delayed such as vegetable gardening and petty trading. Therefore, the provision of a borehole with enough taps will decrease labor on women, burst the socio-economic status of not only women but the community at large and improve the health of the people. 

Additional, the activities of the project will digging of the borehole, installation of a water tank, laying of pipes, installation of taps on strategic locations in the village and handing over and the project will last for 6 months.

This is the current water facility which is not enough for the entire community

Major goal

To provide portable drinking water to the community 

Specific objectives

To  improve the socio-economic status of the people

To improve the health standard of the people 

To reduce labor on women by 10%

Expected outputs

Provision of borehole with 200liter tank and at least 5 running taps 

Project Sustainability

 

 

 

 

 

 

 

The proect will be sustained through the collection of reasonable dues on household on monthly basis. Such dues collected will be saved and plough back to the project on mainteinance and replacing of any damaged eguipment or material. The VDC will also will be  monitoring the water sub-committee in ensuring that the dues collected are utilize as outline in this document to keep the project effective even after donor support.And the CDA will also monitor the activities of the project.

         

 

 

 

 
Editie Startnummer Veilingopbrengst Cash donatie    
Totaal   € 0,00 € 0,00  

€ 0,00

Terug
^