Deelnemen

Tanji, Bendula project in Tanji; dagbesteding voor 30 kinderen met een beperking.

Geschiedenis stichting Future for Young People.

Stichting Future for Young People is opgericht in januari 2007 met als doel een toekomst te

bieden voor kansarme kinderen en jongeren in Gambia. Vanaf 2007 tot en met 2023 heeft de

stichting samen met twee gemotiveerde Gambianen vijf succesvolle projecten gebouwd en

betalen we het schoolgeld voor zo´n dertig schoolkinderen die naar de basisschool gaan.

 

Algemene situatie van kinderen met een beperking in Gambia.

Gehandicapte kinderen en jongeren in lage inkomenslanden behoren tot de meest

voorkomende kansarme en kwetsbare doelgroep op aarde. Dit komt voornamelijk door de

stigma´s rondom handicaps. Het resultaat is dat gehandicapte kinderen zich vaak geïsoleerd

voelen. Ze zijn meestal niet bekend met de wereld buitenhuis. Ze lijden onder ontbering van

sociale interactie, uitsluiting van onderwijs en hebben geen toegang tot medische zorg. In veel

Afrikaanse landen, waar grote aantallen mensen in armoede leven, zijn gezinnen van een

gehandicapt kind langdurig aansprakelijk en hebben ze niet de middelen om hun kind te

ondersteunen. De situaties waarin gehandicapten kinderen verkeren zijn soms onvoorstelbaar.

 

Doel van de stichting met betrekking tot deze doelgroep.

Stichting Future for Young People biedt diensten die voldoen aan de dringende behoeften van

kinderen met een beperking en hun gezinnen. Tegelijkertijd werken we aan bewustwording

van de traditionele vooroordelen over kinderen met een beperking thuis, in het onderwijs en in

de gemeenschap. Ook streven we naar gelijkwaardigheid voor kinderen met een beperking.

 

Overname Bendula project.

In 2013 is het ´Bendula project´ gerealiseerd voor kinderen met een beperking. Enkele

studenten van het ROC Gilde Opleidingen uit Venlo zijn in het vissersdorp Tanji, aan de kust

van Gambia, samen met een plaatselijk sociaal werker op zoek gegaan naar deze kinderen.

Het doel hiervan was om hen zo nu en dan uit hun vaak schrijnende thuis situatie te halen. Er

is gestart met vijf kinderen en samen met de Tanji Lower Basic School is een speciale klas

voor hen ingericht. Later is het project uitgebreid naar 23 kinderen. Wegens praktische

omstandigheden is ROC Venlo gestopt met ondersteuning van het Bendula project en is het

project in november 2020 overgedragen aan stichting Future for Young People.

 

Bendula project.

Bij dit project zijn inmiddels dertig kinderen met diverse beperkingen betrokken zoals;

kinderen met het Syndroom van Down, dove kinderen, slechtzienden, kinderen met autisme,

epilepsie, fysieke en mentale beperkingen.

Achtentwintig van hen worden opgehaald met een busje, waarvan achttien kinderen

groepsgewijs naar de klas gaan. Ze worden gestimuleerd in hun ontwikkeling en krijgen

passend onderwijs. Zo zijn ze, net als alle andere kinderen, leerling van een school. Tien

andere kinderen zijn ernstig beperkt en bezoeken de belevingsruimte. Zo worden ook deze

kinderen regelmatig uit hun vaak schrijnende thuissituatie gehaald om een prettige ervaring

op te doen. Twee kinderen die door praktische omstandigheden niet naar de klas of de

belevingsruimte kunnen worden regelmatig thuis bezocht door de begeleiders. Binnen het

project werken vijf lokale begeleiders. Samen streven ze naar een zo groot mogelijke

participatie in de gemeenschap van Tanji.

 

Zorgboerderij en belevingsruimte.

In 2016 heeft de stichting een zorgboerderij gebouwd in Tanji. Hier werkt een begeleider

samen met jong volwassenen met een beperking. Ze verdienen een inkomen met het telen en

verkopen van groente en fruit, de opbrengst uit een kinderkledingwinkel, een bakkerij, een

levensmiddelenwinkel, een popcorn- en een graanmaalmachine. Ook zijn er boerderijdieren

aanwezig.

Dit project is in 2022 uitgebreid met een belevingsruimte voor kinderen met een ernstige

beperking. Het doel van de belevingsruimte is, om de kinderen die een ernstige beperking

hebben, ook activiteiten aan te bieden. Dit doen we via een animals-gardening-experience-

playground for special need childeren. Ook de tuin en de dieren die al op de zorgboerderij

aanwezig zijn maken deel uit van de beleving.

 

Een overzicht van de vorderingen vanaf overname Bendula project tot heden.

– Klaslokaal schoongemaakt en opnieuw ingericht.

– Belevingsruimte gebouwd, ingericht en geopend in februari 2022.

– Betere bus aangeschaft om de kinderen van en naar de klas en de belevingsruimte te brengen.

– Fietsen gedoneerd aan de lokale begeleiders en de taxichauffeur.

– De kinderen die eerder in kaart zijn gebracht thuis opgezocht en opnieuw een intake gedaan.

– Met een andere stichting de kinderen bezocht die hulpmiddelen nodig hadden.

– Met een voormalig huisarts uit Hoogeveen de kinderen met medische aandoeningen bezocht.

– Meerdere nieuwe kinderen met een beperking gevonden in Tanji.

– Contact gelegd met een voormalig docent in Nederland. Ze geeft de begeleiders van de Bendula klas advies op educatief gebied en handgebaren.

– Drie grotere kinderen van de Bendula klas gaan een dag in de week leren/werken op de

zorgboerderij zodat ze een toekomst op kunnen bouwen.

– Vijf meetings georganiseerd voor de ouders-verzorgers van de kinderen, met als voornaamste doel om de vooroordelen die nog bestaan weg te nemen. Dit doen we door

voorlichting te geven over beperkingen en wat dat met zich meebrengt bespreekbaar te maken. Ook om ouders /verzorgers te motiveren om steun te vinden bij elkaar gezien de meeste ouders er alleen voor staan.

 

Toekomstplannen

– Het verder voortzetten van de meetings met ouders-verzorgers met als doel een vereniging

op te richten.

– Voorlichting geven over kinderen met een beperking in de klassen van de Secondary School

in Tanji. Hiermee is al gestart en dit willen we komend jaar verder voortzetten. Het doelhiervan is om jongeren bewust te maken over mensen met een beperking.

– Er is contact gelegd met Huib Cornielje van https://enablement.eu/ Ze komen met hun teamin het voorjaar van 2024 naar Gambia om een training te geven aan onze lokale medewerkers.

– Verder zoeken naar kinderen met een beperking in Tanji en directe omgeving, zodat meer kinderen gebruik kunnen maken van de bestaande faciliteiten.

– Voor de grotere kinderen die uitstromen toekomst perspectieven creëren.

– Een voedselpakket schenken aan ouders-verzorgers, zodat ze zich gesteund voelen. Ze kunnen nergens terecht voor ondersteuning in kosten die de zorg van hun kinderen met zichmeebrengen. Er zijn immers geen sociale voorzieningen in Gambia.

– Het uitbreiden van speelmogelijkheden bij de belevingsruimte op de zorgboerderij d.m.v. enspeeltoestel (glijbaan).

– Het vervangen en vernieuwen van schoolmeubilair en schooluniformen.

 

Financieel overzicht van de gemiddelde jaarlijks lopende kosten van het project.

Salarissen 4 lokale medewerkers + salaris coördinator        € 1872,--

Reiskostenvergoeding lokale medewerker                           €   160,-

Brandstof bus 31 schoolweken                                             €   477,-

Autokosten onderhoud, belasting, verzekering                    €   500,-

Extra kosten medicatie, hapjes/drankjes                               € 750,-

kinderen belevingsruimte, kosten organiseren

oudermeetings,leermaterialen klas,

schoonmaakmiddelen, reparaties

Totale kosten                                                                        € 3759,-

 

Bel voor meer informatie;

Petra van den Heuvel 0642794428 of

Toon en Nellie Lemmens 0493496020.

 

Hartelijke groet,

 

Petra van den Heuvel

Toon Lemmens

Nellie Lemmens

 

Bestuur stichting Future for Young People,

Gastelepad 2,

5711BS Someren.

info@futureforyoungpeople.nl

https://futureforyoungpeople.nl

https://facebook.com/futureforyoungpeople

https://facebook.com/BendulaProject

 

Guaranty Trust Bank Gambia Ltd. Account number 112 659382 01

Contactpersoon in Gambia; Alhagie Saho tel. +220 7796835

 

Klik hier voor de promotievideo!

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Editie Startnummer Veilingopbrengst Cash donatie    
Totaal   € 0,00 € 0,00  

€ 0,00

Terug
^